10806346_426227534193929_5391146839975786086_n

PedalPower Expo 2015

PedalPower.Tentoonstelling #3 van het Amsterdamfietsmuseum

kerst dam fiets

Fietsers terug in de actiestand, net als in de 70/80 er jaren van de vorige eeuw is de fietscultuur in een hoog conjunctuur beland .

Pedal Power toont en ondersteunt  fietsacties en  (sport) activiteiten van de Fietscultuur in internationale opmars en discusssie punten en knelpunten  ( fietssucces, fietsparkeer overddaad, fiets gedrag, veiligheid , milieu-normen handhaven , fietsgebruik stimuleren en dus de fiets meer ruimte geven de fiets- infrastructuur in gelijke tred   uitbreiden  , de  hele stad bereikbaar voor de fiets – een fietsbrug naar Noord na 100 jaar behoefte in 2015  serieus onderzoeken  .

2ibXtRDSC00972

Als Amsterdam  concreet gebruik maakt van de explosie van  fietskennis en  behoefte aan proactief/ fietsbeleid,  en een ruime sprint trekt in modern fietsbeleid dan kan fietsstad  Amsterdamse fietscultuur  een het voorbeeld voor fietssteden in binnen en  buitenland  blijven.

2015 is het jaar dat er meer ruimte dient te komen voor -800.000 fietsers in Amsterdam en  16 miljoen in Nederland.  In de stad en op het land hebben fietsers meer  ruimte  nodig:

 • Er zullen ruimere  fietspaden  en veel meer fietsparkeren plekken moeten worden gerealiseerd.
 • Fietsgedrag aan de veiligheid aanpassen
 • myriam 357
 • Fietsgedrag  is onderdeel van  de algemene mobiliteit en heeft nieuwe uitdagingen voor bijsturing nodigmyriam 818
 • Het fietspad is te krap voor de vervuilende  brommers
 • De Europese verplichte normen voor luchtkwaliteit ‘die nu dagelijsk overschreden worden in Amsterdam ‘ zijn alleen haalbaar met meer fietsen en definitief  minder vervuilende auto´s -brommers-vrachtwagen-touringcars in  de stad.
 • Fietsdelen en gecombineerd mobiliteit OV fiets heeft toekomst
 • Er zijn tientallen verschillende  fietsbelangen organisaties en denktanks opgericht met als doelen:
 • fietsbelang, milieubelang,  urban planning , univeisteits mobiliteits onderzoek  en internationale  promotie fietsverkoop , innovatie  en fiets infrastructuur promotie .
 • De gemeente  Amsterdam heeft  eigen DIVV en  denktank  Fietslab opgericht.
 • Fietsen weghalen is geen blijvende oplossing, veel meer fietsparkeerplekken creëren wel .DSC08528
 • het Amsterdamfietsmuseum wil graag  fietscultuur 2015 tonen en verbinden in de tentoonstelling PedalPower
 • Fietsbrug  Amsterdam Noord; Na 100 plannen is hij er nog steeds niet.
 • Er zijn nu 36 plannen en , het MUseum Amsterdam Noord geeft een prachtig over zicht. Waar blijft die brug, tunnel of zweefbaan , . voor duizenden fietsers per dag weg naar of  van  Amsterdam Noord

link : expo “Over de Brug “noord.nl

——————————————————————-

70-80 jaren n het conflict auto/ fiets en veiligheid en milieu

2015 het conflict  fietspad gebruik , ruimte en veiligheid -milieu en toekomst van de stad

Wat zijn de overeenkomsten met de fietsactie van 70-80 jaren  vorige eeuw en wat zijn de verschillen . Amsterdam heeft een uitgebreid hoofd en fiets en geinvesteerd in fietsparkeren en infrastructuur

myriam 405myriam 271.

recente  berichten uit het Parool

‘Geef de fiets de ruimte waar hij recht op heeft’

03-01-15   16:00 uur  – Bron: Het Parool

’Auto’s nemen onevenredig veel plek in’

Omgevallen en slecht geparkeerde fietsen op het Koningsplein. 11 procent van de verkeersruimte in de binnenstad is voor fietsers. © Floris Lok

In de binnenstad is te weinig plaats voor de fiets, tot ergernis van velen. Fred Feddes bepleit een nieuwe, eerlijkere verdeling van de verkeersruimte.

Fred Feddes
is publicist en auteur van ‘1000 jaar Amsterdam’ (2012).

In de binnenstad zijn bijna veertig voetbalvelden aangewezen als stallingsruimte voor auto’s

 

Het was druk in de binnenstad vorig jaar. Het was ook druk in de krant met berichten over de drukte in de stad. We hebben ons in 2014 heel wat geërgerd: aan scooters, snorscooters, fietsen, bromfietsen, bakfietsen, huurfietsen, bierfietsen, bierwaterfietsen, toeristen, toeristen op huurfietsen, voetgangers, toeristen als voetgangers op fietspaden, bezoekersparkeren, bewonersparkeren, rijdende auto’s, auto’s die bij de Blauwbrug al in de rij staan voor de parkeergarage van de Bijenkorf, sloepen, partyboten, taxi’s, bestelbusjes, fietsverwijderaars, paardenkoetsen, touringcars en rolkoffers.

O ja, en de fietspontons in de Lijnbaansgracht. Daar maakte de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zich vlak voor kerst boos over.

De opsomming maakt duidelijk dat het geen zin heeft elke ergernis afzonderlijk aan te pakken. In plaats van een kluwen van incidentenbeleid is een integrale aanpak nodig met een helder besef van hoofdlijnen. Om te beginnen moeten we de kerncijfers kennen. Ik gebruik hier cijfers uit 2009, van het toenmalige deelraadslid Lydia Geijtenbeek (Amsterdam Anders/De Groenen).

45 hectare
De Amsterdamse binnenstad is ruim achthonderd hectare. Na aftrek van bebouwing, binnenterreinen, parken, pleinen en water blijft er een verkeersruimte over van 45 hectare. Van deze 45 hectare is 25 procent bestemd voor voetgangers, 11 procent voor fietsers, 4 procent voor trambanen, 20 procent voor rijdende auto’s en 40 procent voor geparkeerde auto’s.

Deze verdeling van de beschikbare ruimte is geen natuurwet, maar een keuze. Zo hebben we dat in het verleden besloten. Maar zijn we er nog altijd tevreden mee, of willen we een andere verhouding? Hoe kunnen we de kostbare 45 hectare zo benutten dat we de stad niet als krap en vol beleven, maar juist als opmerkelijk ruim?

Het eerste wat aan de cijfers opvalt, is hoe weinig ruimte er voor de fiets is. Voor een fietsstad van wereldfaam is elf procent erg karig. Het verklaart veel van de ergernissen van de laatste jaren, die al te vaak de fiets betroffen.

Fietscultuur
Fietsen is een superieure manier om je in de historische stad te verplaatsen. Fietsen is geen probleem, maar een oplossing. Het probleem ontstaat als een grote groep fietsers in een te krappe ruimte wordt gedwongen. Het wordt alleen maar nijpender naarmate de fiets aan populariteit wint, zoals in de afgelopen jaren is gebeurd. Dan ga je je als vanzelf opgefokt gedragen.

UvA-onderzoeker Marco te Brömmelstroet onderstreepte dit onlangs. Bijna alle fietsers houden zich aan de regels, ontdekte hij, maar als ze in de knel komen, worden ze creatief. ‘Als de fietsinfrastructuur in de stad onder druk komt, verzint de Amsterdammer zelf wel een oplossing. Vaak zonder daarbij de medeweggebruikers te hinderen,’ zei hij in Het Parool.

Voor de fiets past tegenwoordig een aandeel in de verkeersruimte van pakweg 25 procent, veel meer dan 11 procent. Het is tijd om de achterhaalde ruimteverdeling te herzien. Dat verlicht de druk, stimuleert de fietscultuur en schept ruimte voor meer ontspannen verplaatsingsgedrag.

Eeuwige leven
Het tweede dat aan de cijfers opvalt, is hoeveel ruimte er nog altijd aan auto’s is toebedeeld, vooral als ze stilstaan. In de historische binnenstad zijn bijna veertig voetbalvelden aangewezen als stallingsruimte voor auto’s, vaak op de prachtigste plaatsen. Bij die 15.000 parkeerplaatsen op straat valt een handjevol fietspontons in het niet.

Deze 18 hectare parkeerruimte zet de historische stad op slot. Geen wonder dat het op de resterende 27 hectare zo druk is.
Er kan best wat af. Wie in de binnenstad op bezoek wil, of er wil wonen, zou dat uit respect voor deze bijzondere stedelijke ruimte beter zonder auto kunnen doen.

Om de druk op de stad te verlichten is een nieuw, eigentijds evenwicht nodig. De komende jaren zouden we op deze kerncijfers kunnen mikken: 50 procent van de verkeersruimte voor voetgangers en fietsers, en 50 procent voor openbaar vervoer en auto’s. Geen enkele ruimteverdeling heeft het eeuwige leven, maar hiermee kunnen we een tijdje vooruit.

Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan! Scroll (een beetje) naar beneden om een reactie achter te laten.

(Door: Fred Feddes)

 

 

Geef een reactie

Stichting Fietscultuur Nederland KvK : 56569106 , mob. 06 46298262